• اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی، خیابان 12، بلوک A310

RTU هوشمند، پاور آنالایزر، ثبات وقایع و حوادث